HARTA E PROJEKTIT

Kjo hartë tregon zonat në Parkun Kombëtar Lurë të cilat janë ripyllëzuar tashmë (nga ne ose organizata të tjera, jo listë e plotë), janë kandidatë të mundshëm ose ata për të cilët po punojmë aktualisht. Harta gjithashtu tregon rrugët kryesore të hyrjes dhe pikat e paqëndrueshme të interesit.