NEWS

Përditësim #11: Finance 2019–2021 / Maj 27, 2022

Transparency is very important for us in Trees for Lurë. As we rely on donations from partners and individuals it is only fair to provide them with information how we spent their money.

With 2021 ending we have put together the finance report for 2019–2021. We have merged these years because there was very little activity in 2019 and 2020.

We encourage you to read the full report which includes detailed information about our revenue, expenses and their breakdowns as well as information about our wonderful donors.

We would like to thank everyone who donated or supported Trees for Lure. If you like what we have done and like to see more trees in Lurë please consider supporting us also in 2022.

Në emër të të gjithë ekipit,
Pavel

Archive

Përditësim #11: Finance 2019–2021 / Janar 27, 2022

How did we use donations in years 2019–2021?

Përditësim #10 / Tetor 25, 2021

Zgjedhja e materialit të përshtashëm për mbjellje dhe furnizuesit.

Përditësim #9 / Tetor 1, 2021

Kemi hapur 2550 gropa! Kemi bërë ndryshime në projekt nën sugjerimet e AdZM, shumë mbështetje nga vendasit dhe mënyra të reja për të bërë donacionet.

Përditësim #8 / Shtator 21, 2021

Dritë jeshile për 2500 pemë të reja, për zonën e re dhe për mbjelljen me fara!

Përditësim #7 / Korrik 20, 2021

Borë në fund të Majit, dokumentet dhe planet për Vjeshtën 2021.

Përditësim #6 / Maj 20, 2021

Ja ku jemi sërisht! Aktiviteti i parë për vitin 2021 do të zhvillohet në datat 28-30 Maj, ku do të mbjellim 2 500 pemë në Lurë!

Përditësim #5 / Prill 21, 2020

Njëherë tërmeti, e tani pandemia botërore COVID-19

Përditësim #4 / Dhjetor 16, 2019

Tërmeti, pse mbollëm 51 pemë dhe Ç’pritet më tej?

Përditësim #3 / Nëntor 26, 2019

Tërmeti, aktiviteti i 2019 anullohet, kërkohen vullnetarë

Përditësim #2 / Nëntor 24, 2019

Më shumë vullnetarë, duke u bërë gati për javën që vjen, Bëj një fëmijë të lumtur!, përditësime mbi takimet në TV, Radio dhe Ambasadën e Republikës Çeke.

Përditësim #1 / Nëntor 15, 2019

Përshëndetje Scout Tirana 1, Bëj një fëmijë të lumtur!, antarë të rinj të ekipit, stickers dhe partnerë të entuziazmuar.